Մաշկաբանական ծառայություն
Մաշկաբանական ծառայություն

 

Մաշկաբանական խնդիրների մեծամասնության դեպքում բուժումն ու ախտորոշումն իրականացվում են արտահիվանդանոցային պայմաններում: Բացի խորհրդատվություններից, մաշկաբանները կատարում են նաև որոշակի միջամտություններ` հատուկ նախատեսված միջամտության սենյակում: 

«Արաբկիր» ԲՀ-ում կատարվում են հետևյալ միջամտությունները.

  • մոլյուսկների, գորտնուկների և այլ բարորակ նորագոյացությունների հեռացում տարբեր եղանակներով՝ կյուրետաժ, էլեկտրոկոագուլյացիա, կրիոթերապիա, լազեր: Հեռացման եղանակը ընտրում է մաշկաբանը` կախված գոյացության տեղակայումից, քանակից, երեխայի տարիքից, և այլն, 
  • մաշկի ախտորոշիչ punch բիոպսիա, տեղային անզգայացման տակ,
  • մաշկի բիոպսիա` հետագա հյուսվածաբանական հետազոտությամբ, երբ ախտորոշումը հնարավոր չէ դնել կլինիկորեն և լաբորատոր հետազոտությունների հիման վրա, 
  • լազերային և էսթետիկ բուժում «Արաբկիր+» մասնաշենքում

Արտահիվանդանոցային ծառայությունից կարող են օգտվել նաև մեծահասակները:

Անհրաժեշտության դեպքում ախտորոշումը և բուժումը կատարվում է հիվանդանոցային պայմաններում: 
«Արաբկիր» ԲՀ-ն, լինելով բազմապրոֆիլ մանկական հիվանդանոց, հնարավորություն է տալիս կատարել տարբեր նեղ մասնագետների խորհրդատվություններ և հիվանդի վարումը իրականացնել թիմային

Աշխատակազմ
Մեդիա
Կապ
Կիսվել Facebook-ում