Սուրդոլոգիական

«Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ-ի սուրդոլոգիական դիսպանսերը Հայաստանի Հանրապետությանում միակն է, ուր սենսոնևրալ ծանրալսություն ունեցող մինչև 18 տարեկան բոլոր երեխաներն  ստանում են համապարփակ դիսպանսեր ծառայություններ.

  •  լսողության հետազոտություն,
  •  լսողական սարքերի հատկացում,
  •  լսողական սարքերի հարմարեցում և անհրաժեշտության դեպքում վերանորոգում,
  •  մինչև 6 տարեկան երեխաների խոսքի թերապիա,
  •  մինչև 6 տարեկան երեխաների պարի և ռիթմիկայի դասընթացներ
  •  հոգեբանական խորհրդատվություն,
  •  սոցիալական խորհրդատվություն
  • Համակարգչային դասընթացներ
Կիսվել Facebook-ում