Ծառայություններ և ծրագրեր
Ծառայություններ և ծրագրեր

Շնչուղիների հիվանդություններ

 • Շնչառական լաբորատորիա
 • Շնչուղիների քրոնիկ հիվանդությունների ծրագիր
 • Բրոնխիալ ասթմայի ծրագիր
 • Իմունոթերապիայի ծրագիր
 • Նյարդամկանային հիվանդությունների շնչառական վարման ծրագիր
 • Բրոնխոսկոպիա
 • Գիտահետազոտական ծրագրեր

 

Ալերգիաներ/իմոնոլոգիա

 • Բրոնխիալ ասթմայի ծրագիր
 • Ալերգոլոգիական լաբորատորիա
 • Սննդային ալերգիաների և անաֆիլակսիայի ծրագիր
 • Ժառանգական և ոչ ժառանգական այտուցների ծրագիր
 • Իմունոթերապիայի ծրագիր
 • Առաջնային իմունոդեֆիցիտների ծրագիր
 • Դեղորայքային գերզգայունության ծրագիր
 • Գիտահետազոտական ծրագրեր