Կրթական ծրագրեր
Կրթական ծրագրեր

Բաժանմունքը հանդիսանում է ԵՊԲՀ-ի մանկական անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի կլինիկական օրդինատուրայի, բժիշկների հետդիպլոմային վերապատրաստման բազա: 
ՀՕՖ-ի ծրագրի շրջանակներում  մանկական անեսթեզիոլոգները վերապատրաստվում են «Արաբկիր» ԲՀ-ում, ստանալով հետևյալ հմտությունները.

  • Մանկական դժվար շնչուղիների կառավարման ալգորիթմ
  • Մանկական ռեգիոնալ անեսթեզիայի մշակման մոտեցումներ
  • Պերիֆերիկ նեյրոբլոկների զարգացում
  • Կենտրոնական երակային համակարգ մուտքի առանձնահատկություններ

Մշակվել են հետվիրահատական ցավազրկումների և բարդությունների հաղթահարման արդյունավետ մոտեցումներ, 
ներոսկրային ինվալիզ մոտեցումներ: