Գործունեության հիմնական ուղղությունները
Գործունեության հիմնական ուղղությունները

Բաժանմունքի գործունեության հիմնական ուղղություններն են. 

  • Ընդհանուր անզգայացում
  • Ռեգիոնալ անզգայացում 
  1. Սպինալ անզգայացում
  2. Էպիդուրալ անզգայացում (այդ թվում կաուդալ անզգայացում )
  3. Նյարդարմատների, ցողունների, պերիֆերիկ նյարդերի անզգայացում ՈՒՁՀ հսկողությամբ
  • Հետվիրահատական սուր ցավի ղեկավարում
  • Դժվար շնչուղիների կառավարում
  • Կենտրոնական  երակային կատետրների տեղադրում (այդ թվում Long-term հեմոդիալիզի համար նախատեսված)
  • Քիմիաթերապիայի  համար նախատեսված ինֆուզիոն պորտ համակարգի տեղադրում