Համագործակցություն

Տրաուդել Զաուրենման մանկական ռևմատոլոգ, պրոֆեսոր, Վինտերտուրի հոսպիտալի մանկաբուժական բաժնի տնօրեն
PRES (Եվրոպայի մանկական ռևմատոլոգների միություն)
PRINTO (Մանկական ռևմատոլոգիական հետազոտությունների միջազգային կազմակերպություն)