Մասնագիտական ոլորտներ

Սուր արթրիտ
Սուր ռևմատիկ տենդ
Յուվենիլ իդիոպաթիկ արթրիտ (օլիգոարթրիտ, պոլիարթրիտ, էնթեզիտ կապակցված արթրիտ, պսորիատիկ արթրիտ և այլն)
Համակարգային վասկուլիտներ (Շոնլեյն Հենոխի վասկուլիտ, Հանգուցավոր էրիթեմա, Հանգուցավոր պոլիարտերիտ, Բեխչետի հիվանդություն)
Շարակցական հյուսվածքի հիվանդություններ (Համակարգային կարմիր գայլախտ, Յուվենիլ դերմատոմիոզիտ, Օջախային և համակարգային  սկլերոդերմա և այլն)
Քրոնիկ կրկնվող բազմաօջախային օստեոմիելիտ