Հիվանդանոցային

Ռևմատոլոգիական հիվանդություններով մինչև 18 տարեկան երեխաները հոսպիտալացվում են <<Արաբկիր>> ԲՀ ԵԴԱԻ-ի ռևմատոլոգիական բաժանմունքում: Բաժանմունքի բժշկական անձնակազմն է`
1.    Ծառայության ղեկավար` Գ. Ռ. Խլոյան 
2.    Մանկական ռևմատոլոգ` Ս. Կ. Առուստամյան
Ծառայության ղեկավարը, բժիշկը և կլինիկական օրդինատորները  կանոնավոր ձևով կատարում են ամենօրյա կլինիկական համայցներ: Անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպվում են պրոֆեսոր Ա. Ա. Սարգսյանի և այլ նեղ մասնագետների խորհրդատվություններ:  Ծառայության մասնագետները ըստ անհրաժեշտության  կատարում  են նաև խորհրդատվություններ <<Արաբկիր>>ԲՀ ԵԴԱԻ-ի այլ բաժանմունքներում: