Դիսպանսեր

Մանկական ռևմատոլոգիական դիսպանսերում իրականացվում է քրոնիկ ռևմատոլոգիական հիվանդություններ ունեցող մինչև 18 տարեկան շուրջ 400 երեխաների դիսպանսեր հսկողությունը (խորհրդատվություն,հետազոտում, բուժում) ՀՀ Ան կողմից սահմանված պետական պատվերի շրջանակներում: Հիվանդությունների սրացման դեպքում պացիենտները հոսպիտալացվում են  <<Արաբկիր>>  ԲՀ-ԵԴԱԻ-ում: