Ախտորոշիչ հետազոտություններ
Ախտորոշիչ հետազոտություններ

 

  • Ընդհանուր լաբորատոր թեստեր (արյան, մեզի, կղանքի ընդհանուր կլինիկական, բիոքիմիական, իմունաբանական, մանրէաբանական և այլն)
     
  • Հատուկ ախտորոշիչ թեստեր

• C3, C4
• ANA (հականուկլեար հակամարմիններ)
• Anti ds DNA (հակա ԴՆԹ հակամարմիններ)
• ACA (հակակարդիոլիպինային հակամարմիններ)
• Բետտա 2 գլիկոպրոտեիններ
• IgG կարգի հակամարմիններ La սպիտակուցի հանդեպ
• IgG կարգի հակամարմիններ Ro սպիտակուցի հանդեպ
• IgG կարգի հակամարմիններ CENP սպիտակուցի հանդեպ
• IgG կարգի հակամարմիններ Jo-1 սպիտակուցի հանդեպ
• IgG կարգի հակամարմիններ PM/Scl սպիտակուցի հանդեպ
• IgG կարգի հակամարմիններ Mi-2 սպիտակուցի հանդեպ
 

  • Ռադիոլոգիական հետազոտություններ

• Համակարգչային շերտագրություն (անգիոգրաֆիայով)
• Ռենտգենգրաֆիա
• Ուլտրաձայնային
• Խոշոր հոդերի ՈւՁՀ
• Որովայնի խոռոչի և հետորովայնամզային խոռոչի ՈւՁՀ
• Էխո-ՍԳ
 

  • Հոդերի պունկցիա՝ ստացված պունկտատի հետագա բջջաբանական և մարէաբանական քննություններով: