Ակնաբուժական ծառայություն
Ակնաբուժական ծառայություն

 

«Արաբկիր» բժշկական համալիրում ակնաբուժական կաբինետն իրականացնում է մանկական և մեծահասակների ակնային հիվանդությունների ախտորոշում և կոնսերվատիվ բուժում: 
 

  • տեսողական օրգանի և նրա հավելյալ ապարատի /կոպեր, արցունքային ապարատ/ բնածին և ձեռքբերովի հիվանդություններ, այդ թվում բնածին դակրիոցիստիտ /կոնսերվատիվ և գործիքային-միջամտական բուժում` քիթ-արցունքային խողովակի զոնդավորում և լվացում/
  • համակցված և պարալիտիկ շլություն
  • ամբլիոպիայի /ծույլ աչք/ տեսակներ 
  • օպտիկական համակարգի տարատեսակ շեղումներ 
  1. ռեֆրակցիայի անոմալիա` անիզոմետրոպիա, կարճատեսություն, հեռատեսություն, աստիգմատիզմ, պրեսբիոպիա /​​​​​  ակնոցային կորեկցիա, կոնտակտային լինզաներով շտկում/
  2.  բնածին և ձեռբքբերովի պղտորումներ /ախտորոշում/
  • ակնագնդի խորանիստ հյուսվածքների բնածին և ձեռքբերովի հիվանդություններ, նաև այլ օրգան-համակարգերի համակցված ախտահարումների ժամանակ
  • ներակնային ճնշման չափում, գլաուկոմայի ախտորոշում և կոնսերվատիվ բուժում
  • ակնահատակի զննում, նաև այլ օրգան-համակարգերի բնածին և ձեռբերովի հիվանդությունների ժամանակ /ներգանգային հիպերտենզիա, զարկերակային հիպերտենզիա, համակարգային հիվանդություններ, երիկամային և էնդոկրին հիվանդություններ, մետաբոլիկ խանգարումներ և այլն/
Աշխատակազմ
Մեդիա
Կապ
Կիսվել Facebook-ում