Մեծահասակների ծառայություն
Մեծահասակների ծառայություն

18 տարեկանից բարձր հիվանդները կարող են օգտվել հետևյալ ծառայություններից՝
Խորհրդատվություն
Շնչառական լաբորատորիա
Ալերգոլոգիական լաբորատորիա 
Դեղորայքային պրովոկացիոն թեստեր 
Նախապես պլանավորված հիվանդանոցային բուժում
Ալերգեն-սպեցիֆիկ իմունոթերապիա