Արտահիվանդանոցային
Արտահիվանդանոցային

Ամբուլատոր այցելություն

 

Ամբուլատոր ծառայությունն իր մեջ ներառում է հիվանդությունների առաջնային ախտորոշում՝ արտահիվանդանոցային պայմաններում, թեթև աստիճանի և կարճատև բուժում պահանջող հիվանդությունների վարում, ինչպես նաև քրոնիկ հիանդություններ ունեցող հիվանդների մշտական հսկողություն։
Ամբուլատոր այցելությունների համար անհրաժեշտ է գրանցվել նախօրոք՝ զանգահարելով վերը նշված համարներով։ 
Կոնտակտներ            Հիվանդների գրանցում

Հիվանդների գրանցման համար խնդրում ենք զանգահարել 10:00-ից մինչև 16:00-ն, աշխատանքային օրերին։