Հիվանդանոցային
Հիվանդանոցային

Հիվանդների բուժումը հիվանդանոցային պայմաններում կազմակերպվում է, երբ

  • հիվանդն ունի մշտական բժշկական հսկողության կարիք,
  • բուժման ընթացքում իրականացվում են բժշկական անձնակազմի մասնակցություն պահանջող միջամտություններ,
  • հիվանդի բուժումը հնարավոր չէ իրականացնել արտահիվանդանոցային պայմաններում։