Կենսաքիմիական լաբորատորիա
Կենսաքիմիական լաբորատորիա

 

Կենսաքիմիական լաբորատորիան հագեցած է գերժամանակակից վերուծիչներով, որոնք հնարավորություն են տալիս իրականացնել բազմաթիվ կենսաքիմիական հետազոտություններ` ապահովելով վերջիններիս ճշգրտությունը և հուսալիությունը։

  • COBAS Pure c303 е402
  • COBAS INTEGRA 400 plus
  • STA Compact Max
  • COBAS b 221
  • EXIAS e | 1 Analyzer
  • 9180 Electrolyte Analyzer

    Լաբորատորիայում կատարվում են ճարպային, ածխաջրային, սպիտակուցային փոխանակության, արյան թթվահիմնային հավասարակշռությանմակարդելիության, համատեղելիության, արյան խմբի և ռեզուս գործոնի որոշման, ինչպես նաև արյան մեջ մի շարք դեղերի քանակական որոշման հետազոտություններ։