Ախտորոշիչ հետազոտություններ

1.Ռադիոլոգիական հետազոտություններ
o    Համակարգչային շերտագրություն
o    Ռենտգենգրաֆիա
o    Ուլտրաձայնային 
    Խոշոր հոդերի ՈւՁՀ
    Որովայնի խոռոչի և հետորովայնամզային խոռոչի ՈւՁՀ
    Էխո-ՍԳ, ԷՍԳ

2. Ընդհանուր լաբորատոր թեստեր  (արյան, մեզի, կղանքի ընդհանուր կլինիկական, բիոքիմիական, մանրէաբանական և այլն)

3. Հատուկ ախտորոշիչ թեստեր
ANA (հականուկլեար հակամարմիններ)
Anti ds DNA (հակա ԴՆԹ հակամարմիններ)
C3, C4
ACA (հակակարդիոլիպինային հակամարմիններ)
Բետտա 2 գլիկոպրոտեիններ     
IgG կարգի հակամարմիններ La սպիտակուցի հանդեպ
IgG կարգի հակամարմիններ Ro սպիտակուցի հանդեպ
IgG կարգի հակամարմիններ CENP սպիտակուցի հանդեպ
IgG կարգի հակամարմիններ Jo-1 սպիտակուցի հանդեպ
IgG կարգի հակամարմիններ PM/Scl սպիտակուցի հանդեպ
IgG կարգի հակամարմիններ Mi-2 սպիտակուցի հանդեպ