Մասնագիտական ոլորտներ
Մասնագիտական ոլորտներ
  •     շաքարային դիաբետ,
  •     վահանաձև գեղձի հիվանդություններ (հիպոթիրեոզ, հիպերթիրեոզ, աուտոիմուն թիրեոիդիտ),
  •     հարվահանաձև գեղձերի հիվանդություններ,
  •     հիպոթալամո-հիպոֆիզար համակարգի հիվանդություններ (ոչ շաքարային դիաբետ, հիպոֆիզարնանիզմ և այլն),
  •     մակերիկամների հիվանդություններ (ադրենոգենիտալ համախտանիշ, Ադիսոնի հիվանդություն և այլն),
  •     սեռական գեղձերի հիվանդություններ` կրիպտորխիզմ և առաջնային և երկրորդային հիպոգոնադիզմ,
  •     ճարպակալում,
  •     այլ էնդոկրինոլոգիական խնդիրներ:
Տեսակներ
Դիսպանսեր