Ռենտգեն հետազոտություն
Ռենտգեն հետազոտություն

 

Ռենտգեն ծառայությունում իրականացվում են

 • կրծքավանդակի օրգանների,
 • վերին և ստորին վերջույթների (ոսկրեր, հոդեր),
 • կոնքի,
 • ողնաշարի,
 • գանգի,
 • քիթըմպանի,
 • քթի հարակից խոռոչների

ստանդարտ ռենտգենաբանական հետազոտություններ,

 

մինչև 18 տարեկան երեխաների

 • ստամոքսաղիքային ուղու կոնտրաստ հետազոտություն. (կերակրափողի, ստամոքսի, բարակ և հաստ աղիների դինամիկ հետազոտություն, իրիգոսկոպիա, իրիգոգրաֆիա, կոլոստոգրաֆիա, ֆիստուլոգրաֆիա):

 

Բոլոր տարիքային խմբերի պացիենտների համար իրականացվում են միզային համակարգի կոնտրաստ հետազոտություններ՝

 • միկցիոն ցիստոուրետրոգրաֆիա,
 • ռետրոգրադ ուրետրոցիստոգրաֆիա,
 • էպիցիստոուրետրոգրաֆիա,
 • ցիստոգրաֆիա` միզապարկի աղիքային ֆրագմենտով աուգմենտացիայից հետո,
 • անտեգրադ պիելոգրաֆիա (նեֆրոստոգրաֆիա),
 • ռետրոգրադ պիելոգրաֆիա (ընդհանուր անզգայացմամբ՝ ուրոլոգների հետ համատեղ),
 • ներերակային էքսկրետոր ուրոգրաֆիա:

 

Ծառայությունը հագեցած է Siemens ընկերության ռենտգեն սարքով՝ թվային հավելվածով, ինչպես նաև Toshiba ընկերության համակարգչային շերտագրության սարքով: